Понеділок, 02.08.2021, 01:55Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Зарубіжна література


Вивчення зарубіжної літератури має здійснюватись на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного та компетентнісного підходів.

Метою вивчення курсу зарубіжної літератури у коледжах, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти, є формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Для досягнення цієї мети слід вирішувати такі завдання:

І. Навчальні:

 • формувати у студентів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури народів світу; читацьку потребу, здатність насолоджуватися мистецтвом слова, засвоювати духовно-естетичний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному житті;
 • ознайомити студентів із сукупністю відомостей про вершинні явища світового літературного процесу означеного періоду; з основними етапами його розвитку, чинниками, що вплинули на процес оновлення та модернізацію художніх стилів, методів, форм художньої виразності;
 • висвітлити найважливіші періоди творчого шляху визначених програмою авторів, творчою історією їх літературних творів;
 • розкрити проблематику та ідейно-тематичну основу художніх творів, особливості їх композиції, сюжету, авторського задуму;
 • визначити місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
 • виявити нові засоби та форми художнього самовираження митця в межах певної доби, течії чи напряму у мистецтві;
 • навчити студентів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками різних національних літератур;
 • давати студентам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, розуміння ними головних закономірностей розвитку літературного процесу;
 • закріплювати зі студентами вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
 • спонукати студентів до власного оціночного судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;
 • розвивати усне й писемне мовлення студентів, мислення (образне, асоціативне, абстрактне, логічне тощо), літературно-творчі спроможності молоді: готувати доповіді, реферати, пошуково-дослідницькі роботи, проекти, презентації, писати твори на літературні та публіцистичні теми;
 • підвищувати читацьку культуру студентів, критичне мислення, навички самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного;
 • стимулювати у студентів бажання самостійно здобувати, опрацьовувати і використовувати інформацію під час навчального процесу.

ІІ. Виховні:

 • стимулювати інтерес до читання в цілому, що сприятиме визначенню кожним студентом програми особистої пізнавальної діяльності при вивченні курсу зарубіжної літератури;
 • підтримувати у студентів стійку мотивацію вивчення зарубіжної літератури, відчуття краси та виразності художнього слова, духовно-емоційну відкритість щодо кращих здобутків світового літературного письменства, інтерес до художнього світу кожного митця;
 • розвивати свідоме зацікавлення набутками світової літератури, а через художні твори – поваги до народів, толерантного ставлення до їх культури, традицій, звичаїв та обрядів;
 • прищеплювати повагу до художнього твору як унікальної одиниці передачі інформації, як витвору мистецтва;
 • сприяти виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань студентів, їх стійких моральних переконань, відчуття необхідності виконання суспільного обов'язку;
 • формувати розуміння студентами виховного змісту морально-філософських категорій добра і зла, гуманістичного світогляду, не сприйняття культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними;
 • розкривати руйнівну силу впливу життєвих спокус на особистість людини, поняття злочину і кари, свободи у взаєминах людини і суспільства;
 • підвищувати загальний рівень культури студентів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів;
 • спонукати студентів до постійного морального та естетичного самовиховання та самовдосконалення, розвитку власних творчих обдарувань та нахилів;
 • виховувати у студентів повагу до духовних скарбів народів світу, расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність одночасно зі здатністю формулювати й активно відстоювати власну позицію, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагнення мати ніким не нав’язане світобачення, не бути об’єктом маніпуляцій.

ІІІ. Читацька культура:

 • формувати у студентів вміння оцінки та тлумачення (інтерпретації) художнього твору на підставі літературознавчого дослідження та права читача на особистісне оціночне судження;
 • відпрацьовувати навички компаративного аналізу художніх творів та зіставлення героїв в межах одного твору чи різних творів; здатність бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
 • усвідомлювати, що художній переклад – співтворчість, а художній текст - “вирішальна істина” у дискусії;
 • розвивати культуру мовлення студентів та виразного читання ними художніх текстів різних жанрів, майстерність полеміки;
 • прищеплювати молодому поколінню високий естетичний смак.
№ п/п Найменування Посилання
1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. Світова література, 2 семестри Переглянути
2 СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА, навчальна програма Переглянути
3 ЯК ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ. ( для студентів) Переглянути
4 Зарубіжна література Хрестоматія 10 Переглянути
5 Є. Волощук Зарубіжна література 11 Переглянути
6 Ю.І. Ковбасенко Зарубіжна література 10 клас Переглянути
7 Ю.І. Ковбасенко Світова література 11клас Переглянути
8 А.ЧЕХОВ. (аудіо оповідання) Прослухати
9 Т.МАНН, Маріо і чарвник. аудіотекст Прослухати
10 Ф.КАФКА. Перевтілення (аудіотекст) Прослухати
11 А.ЧЕХОВ. Дама з з собачкою. (текст для прочитання) Переглянути
12 Г.БЕЛЛЬ. Подорожній, коли прийдеш у Спа... (текст для прочитання) Переглянути
13 ДЖ.ОРВЕЛЛ. Скотоферма. (текст лоя прочитання) Переглянути
14 І.БУНІН. Легке дихання. (текст для прочитання) Переглянути
15 К.ЧАПЕК. Війна з саламандрами (текст для самостійної роботи) Переглянути
16 М.ПАВИЧ. Принц Фердинанд читає Пушкіна. (текст для прочитання) Переглянути
17 О.КУПРІН. Ганатовий браслет (текст для прочитання) Переглянути
18 С.ЦВЕЙГ. Лист незнайомої (текст для прочитання) Переглянути
19 Т.МАНН. Маріо і чарівник. (текст для прочитання) Переглянути
20 Ф.КАФКА. Перевтілення. (текст для прочитання) Переглянути
Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання