Субота, 31.07.2021, 13:08Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вища математика


Мета: оволодіння студентами основними поняттями та методами вищої математики, що використовуються у процесі вирішення теоретичних та практичних задач технічного напрямку.

Завдання:

 • простежити внутрішню логіку розвитку поняття числа, функції, теорії границь, теорії диференціального та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних, теорії рядів;
 • показати застосування понять та фактів вищої математики до розв’язання професійно орієнтованих задач;

Як результат вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

 • основні тригонометричні формули;
 • властивості і графіки тригонометричних функцій, обернених тригоно¬метрич¬них функцій;
 • похибки наближень і обчислень;
 • означення комплексних чисел, різні їх форми запису та перехід від однієї форми до іншої, визначника n-го порядку; матриці та її властивості, границі функції, похідної, диференціала, первісної, невизначеного та визначеного інтеграла, розв’язку диференціального рівняння, функцій багатьох змінних та кратних інтегралів;
 • правило Крамера;
 • поняття оберненої матриці;
 • формули похідних основних елементарних функцій;
 • формування основних властивостей невизначеного та визначеного інтеграла;
 • формулу Ньютона-Лейбніца;
 • рівняння прямої у різних формах, еліпса, гіперболи, параболи;
 • основні поняття та означення числових рядів, комбінаторики, математичної статистики;
 • формулу повної ймовірності;
 • основні області застосування відомих математичних понять та фактів.

вміти:

 • обчислювати значення тригонометричних функцій за допомогою калькулятора і таблиць; відстані від доступної точки до недоступної; визначники другого і третього порядків, розв’язувати системи лінійних рівнянь за правилом Крамера та матричним способом;
 • виконувати дії над комплексними числами заданими в алгебраїчній, тригонометрич¬ній, показниковій формах;
 • застосовувати диференціал до наближених обчислень; інтеграл до розв’язування прикладних задач;
 • досліджувати функції і будувати їх графіки за допомогою похідної;
 • розв’язувати диференціальні рівняння першого порядку, задачі на визна¬чення плану виробництва продукції, який забезпечує найбільший прибуток за умови, що час роботи фрезерних станків повинен бути використаний повністю, типові транспортні задачі про поставку товару, визначення потужності м’ясо-молочних переробних та механічних цехів;
 • досліджувати взаємне розташування прямих та знаходити кут між ними; будувати криві другого порядку за їх рівняннями та визначати їх властивості;
 • досліджувати на збіжність числовий ряд;
 • знаходити повну ймовірність випадкової події;
 • застосовувати поняття математичної статистики до задач зі спеціальності;
 • складати математичну модель знаходження оптимального варіанта освітлення приміщень агропромислового комплексу.
№ п/п Найменування Посилання
1 Опис дисципліни вм Переглянути
2 Теми практичних занять Переглянути
3 Теми самостійного опрацювання Переглянути
4 Тематичний зміст курсу Переглянути
5 Рекомендована література Переглянути
6 Критерії оцінювання знань Переглянути
7 Питання та завдання до екзамену Переглянути
8 Завдання до екзамену з дисципліни Переглянути
Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання