Понеділок, 02.08.2021, 02:19Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Планування і організація діяльності підприємства


"Планування і організація діяльності підприємства"

          Мета дисципліни: формування знань и практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.
          Завдання дисципліни:досягнення високих темпів розвитку, вдосконалення ведення галузей сільського господарства для забезпечення необхідного обсягу виробництва певних видів продукції при мінімальних затратах праці і коштів та максимальній прибутковості сільськогосподарських підприємств.

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: правові основи економічного характеру організації та планування діяльності підприємства; організаційно-економічні основи аграрних формувань і їх об’єднань; шляхи раціонального використання матеріально-технічної бази; систему внутрішньогосподарського планування, його раціональні форми, принципи та методи; форми організації праці; особливості і форми оплати праці; організацію і планування виробництва продукції рослинництва та тваринництва; методику проведення необхідних техніко-економічних розрахунків; зміст та завдання планування, його роль у підвищенні ефективності виробництва; систему планів підприємства та його підрозділів; порядок розробки довгострокових і поточних планів підприємства; методи організації виробництва основних та допоміжних підрозділів; способи ефективного упровадження прогресивних технологій виробництва з метою підвищення рівня рентабельності підприємства; основні напрями удосконалення планово-економічної роботи на підприємстві, адекватні прийнятим новим законам України, іншим урядовим нормативним актам, що регулюють економічні відносини.

вміти:обирати господарську стратегію на внутрішньогосподарському рівні;
проводити розрахунки планових показників, необхідних для виконання самостійної роботи в планово-економічних службах підприємств; складати поточні та річні плани господарської діяльності з урахуванням ризиків та дій конкурентів; застосовувати сучасні математичні методи розрахунків, системи автоматизованого управління з використанням сучасних програмних продуктів; планувати дослідження та визначати стратегію розвитку виробництва шляхом аналізу ринкових можливостей підприємства; складати бізнес-план розвитку підприємства.

Перелік тем практичних занять

 1. Визначення чисельності працівників в трудових колективах
 2. Визначення норм праці на різні види с/г робіт
 3. Планування урожайності с/г культур
 4. Планування валових зборів і посівних площ
 5. Планування виробничої програми тваринництва
 6. Визначення потреби в ресурсах (насінні, добривах)
 7. Розрахунок ліміту прямих витрат на виробництві різних видів продукції

Рекомендована література

Базова:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-ІV.
 2. Земельний кодекс України від 29.06.2010, № 2367-VI.
 3. Про оплату праці. Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР.
 4. Про фермерське господарство. Закон України від 19.06.2003 №973- ІV.
 5. Батіг А.І. Планування та організація діяльності аграрного підприємства. – К.: 2003 – 425с.
 6. Герасимчук В.Г.Економіка та організація виробництва. – К.: 2007 – 678с.
 7. Зрібняк Л.Я. Організація і планування виробництва на с/г підприємствах. – К.: 1999 – 350с.
 8. Ільчук М.М. Організація і планування с/г виробництва . – Вінниця: 2008.
 9. Планування діяльності підприємства. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Навчальний посібник. Київ: "Каравела, 2003, 432 с.
 10. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: 2004 – 568с.

Допоміжна:

 1. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова та ін.; Ред. В. Є. Москалюк. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с.
 2. Дусановський С.Л. Організація та планування виробництва в агропромислових підприємствах. Навчальний посібник (конспект лекцій). — Тернопіль: ТНЕУ, 2011. — 241 с.
 3. Журнал «Економіка АПК»

Інформаційні ресурси

 1. http://base.dnsgb.com.ua/files/book/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3.pdf  ( Батіг А.І. Планування та організація діяльності аграрного підприємства. – К.: 2003 – 425с. )
 2. http://buklib.net/books/21876/
 3. http://www.readbook.com.ua/book/31/
 4. https://vk.com/doc127043352  (Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: 2004 – 568с.
Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання