Субота, 31.07.2021, 14:34Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Фізика і астрономія


Мета та завдання вивчення фізики

Мета навчання фізики полягає в розвитку фізичного знання і наукового стилю мислення студентів на основі базового курсу фізики основної школи, формуванні в них наукового світогляду, здатності до наукового пізнання світу, усвідомленні екологічної культури життєдіяльності, загальноосвітньої підготовки до майбутньої професії та продовження навчання. Відповідно до цього зміст фізичної освіти спрямовано на опанування студентами наукових фак¬тів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності, характеризувати сучасну фізичну картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, оволодіти основними методами наукового пізнання.

Завдання:

 • формування в студентів системи фізичних знань на основі сучасних фізичних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, принципів) і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання у пізнавальній практиці;
 • оволодіння студентами методологією природничо-наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті фізичної картини світу та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів;
 • формування в студентів загальних алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами, евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем адекватними засобами фізики;
 • розвиток в студентів узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання (планування експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів);
 • формування наукового світогляду студентів, розкриття ролі фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку, висвітлення етичних проблем наукового пізнання засобами фізики, формування екологічної культури людини засобами фізики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати Основні терміни і поняття фізики як науки, основні фізичні закони, закономірності протікання фізичних явищ та процесів, особливості їх вияву в різних середовищах; здобутки вітчизняної фізики в різних галузях.

Вміти Узагальнювати теоретичний матеріал, використовувати його при виконанні лабораторних робіт та при розв’язуванні задач, застосовувати його в стандартних і особливих ситуаціях.


Мета та завдання вивчення астрономії

Мета Надати основи знань з усіх напрямків астрономії, приділивши головну увагу висвітленню тих понять, які є загальнокультурним надбанням і необхідні людині у повсякденному житті.

Завдання: Формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • які небесні тіла складають Всесвіт і чим вони відрізняються ( планети, планетні системи, зорі, скупчення зір, галактики, скупчення галактик);
 • в загальних рисах про походження Сонячної системи та Всесвіту;
 • якими засобами ведуться астрономічні дослідження з поверхні Землі та за межами Земної атмосфери;
 • облік часу й календарі.

Вміти:

 • пояснювати явища добового й річного руху небесних тіл;
 • пояснювати причини сонячних і місячних затемнень, появи комет і метеорів;
 • орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних світил.

№ п/п Найменування Посилання
1 Робоча програма Переглянути
2 Інструкції до лабораторних робіт Переглянути
3 Критерiї оцiнювання знань студентів Переглянути
4 Підручник Переглянути
Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання