Понеділок, 03.08.2020, 20:01Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Навчальна робота


Навчальна робота

Організація освітнього процесу
у Кропивницькому коледжі механізації сільського господарства

Освітній процес у коледжі – це система організаційних і дидактичних заходів, що спрямовані на реалізацію змісту освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідно до державних стандартів освіти. Організація освітнього процесу в коледжі визначається Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом коледжу, Положенням про організацію освітнього процесу у коледжі, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу. У коледжі розроблені і діють положення, які регламентують освітній процес: про самостійну роботу студентів, систему забезпечення якості знань студентів, відрахування, поновлення і переведення студентів та ін.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Організація освітньої діяльності у коледжі спрямована на створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації студента, формування його національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних умовах, на розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, демократизацію освітнього процесу, на розвиток неперервної освіти впродовж життя, інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір, на забезпечення соціального захисту студентів та педагогічних працівників, відповідальне ставлення до власного здоров'я та навколишнього середовища, на створення найбільш сприятливих умов життєдіяльності студентів.

Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та вищого закладу освіти і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах.

Зміст освіти включає нормативний та вибірковий компоненти. Нормативний компонент змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти, а вибірковий – вищим закладом освіти.

Освітні програми на сьогодні є системою освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначають вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за такими програмами, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для їх виконання, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.


Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової середьої освіти


Освітня програма Агроінженерія


Освітня програма Електрична інженерія


Освітня програма Маркетинг


Освітня програма Облік і оподаткування


Освітня програма Право

Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання