Субота, 31.07.2021, 14:45Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Хімія


Chemistry

Хімія, будучи природничим предметом, має величезний потенціал навчання і розвитку. Без знання і розуміння хімічної форми руху матерії неможливо уявити собі сучасну наукову картину світу. Адже світ, що нас оточує – це, перш за все, світ речовин, які є основою живої і неживої природи.

Вивчення хімії у старшій школі на рівні стандарту спрямоване на подальше формування у випускників наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної культури сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля успішної соціалізації в сучасному суспільстві.

Мета навчання хімії на рівні стандарту відповідає меті повної загальної середньої освіти і полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Мета навчання хімії на рівні стандарту досягається на основі реалізації завдання хімічної освіти – формування засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей.

Навчання хімії у старшій школі спрямоване на виконання таких освітніх, розвивальних і виховних завдань:

 • поглиблювати і розширювати знання про хімічну складову природничо-наукової картини світу: найважливіші хімічні поняття, закони і закономірності, теорії і процеси; сучасну хімічну номенклатуру речовин;
 • розвивати уміння самостійно набувати хімічні знання з різних інформаційних джерел та у ході експериментальних досліджень і критично їх осмислювати; застосовувати отримані знання для пояснення властивостей речовин і різноманітних хімічних явищ; безпечно використовувати речовини і матеріали; оцінювати роль хімії у розвитку сучасних технологій та розв’язанні глобальних проблем; творчо розв’язувати практичні завдання хімічного характеру у повсякденному житті, попереджувати явища, що завдають шкоди здоров'ю людини і довкіллю;
 • виховувати переконаність у позитивній ролі хімії як науки у забезпеченні прогресу суспільства, усвідомлення необхідності хімічно грамотного ставлення до власного здоров'я і довкілля.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні хімічні закони та теорії;
 • загальну характеристику неметалічних та металічних елементів та їх сполук;
 • якісні реакції на неорганічні речовини;
 • практичне значення неметалів та їх сполук;
 • загальну характеристику та хімічні властивості органічних сполук;
 • якісні реакції на органічні речовини;
 • значення органічних речовин для розв’язування сировинної проблеми людства;
 • роль хімії у створенні нових матеріалів, раціональному використанні енергетичних та природних багатств.

вміти:

 • характеризувати хімічні елементи за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів;
 • складати електронні і графічні формули атомів елементів, рівняння відповідних хімічних реакцій, формули речовин;
 • називати сполуки за сучасною українською номенклатурою;
 • складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості неорганічних та органічних сполук;
 • розв’язувати експериментальні задачі;
 • оцінювати практичне значення неорганічних та органічних речовин;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних та неорганічних речовин;
 • дотримуватись правил техніки безпеки під час лабораторних робіт, правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками, іншими побутовими хімікатами.
№ п/п Найменування Посилання
1 Хімія. 10 клас. Попель П.П. Переглянути
2 Хімія. 11 клас. Ярошенко О.Г. Переглянути
3 Хімія. 10 клас. Буринська Н.М. Переглянути
4 Неорганічна хімія. Конспект лекція. Переглянути
5 Органіча хімія. Конспект лекцій Переглянути
6 Хімія 10 клас. Попель П.П. Нова програма. Переглянути
7 Тематичний зміст курсу БК, Юристи Переглянути
8 Тематичний зміст курсу механіки, електрики Переглянути
9 Теми практичних БК, Юристи Переглянути
10 Теми семінарських БК, Юристи Переглянути
11 Теми практичних занять механіки, електирики Переглянути
12 Рекомендована література Переглянути
13 Критерії оцінювання знань студентів Переглянути
14 Питання до заліку БК Переглянути
Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання