Субота, 31.07.2021, 13:40Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Біологія та екологія


Biology and Ecology

Метою навчання біології та екології на рівні стандарту полягає у формуванні у студентів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку людства, науки та технологій.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:

 • оволодіння студентами термінологічним апаратом біології та екології, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його нерозривний зв'язок з довкіллям;
 • розуміння універсальності функціональних ознак життя, принципів та вимог підтримання життєдіяльності організму;
 • встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового зв’язку біології і екології з метою формування у студентів гуманістичних поглядів на природу, сучасних уявлень про її цілісність і розвиток;
 • набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння представляти отримані результати;
 • використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для збереження власного здоров’я та безпеки інших людей;
 • розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • рівні організації життя; основні властивості організмів; основні етапи розвитку біологічної науки; методи біологічних досліджень.
 • елементний склад живих організмів; будову, властивості і функції неорганічних та органічних сполук.
 • методи вивчення клітин; органели клітини; організми, що мають ядро в клітинах; одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні організми; неклітинні форми життя; тканини, органи;
 • методи дослідження в генетиці; основні закони генетики; види мінливості; завдання сучасної селекції;
 • основні закономірності функціонування генів у про - та еукаріотів; основи генетики людини; методи селекції;
 • періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;
 • надорганізмові системи; основні характеристики популяції (чисельність, щільність, статева та вікова структура);
 • природоохоронні території; основні екологічні проблеми сучасності;
 • форми природного добору; механізми видоутворення; головні рівні таксонів (від виду до царства).

вміти:

 • наводити приклади значення біологічної науки в житті людини і суспільства та застосовування різних методів у вивченні живої природи
 • наводити приклади значення органічних речовин, застосування ферментів; робити висновки про єдність хімічного складу живої і неживої природи; дотримуватися правил техніки безпеки під час виконання лабораторної роботи
 • наводити приклади прокаріотичних та евкаріотичних організмів; робити висновок про загальний план будови клітин усіх організмів; про те, що організм - відкрита цілісна система, здатна до саморегуляції; дотримуватися правил виготовлення деяких препаратів
 • характеризувати закони Менделя; закономірності мінливості; застосовувати знання: законів генетики для складання схем схрещування, розв’язування генетичних задач; для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів
 • наводити приклади: впливу чинників різного походження на онтогенез;
 • наводити приклади:- застосування ембріотехнологій людиною; характеризувати: запліднення у тварин і рослин; етапи онтогенезу у рослин і тварин;
 • наводити приклади: різних типів взаємозв’язків між організмами, ланцюгів живлення; екологічних пірамід; характеризувати: функціонування надорганізмових систем; структуру популяції, угруповання, екосистеми; ланцюги живлення, механізми, що регулюють чисельність популяцій.
№ п/п Найменування Посилання
1 Біологія і екологія. Андерсон О. 10 клас Переглянути
2 Біологія і екологія. Соболь В.І. 10 клас Переглянути
3 Біологія. Балан П.Г. 10 клас Переглянути
4 Біологія Тагліна О.В. 10 клас Переглянути
5 Тематичний зміст курсу Переглянути
6 Перелік лабораторних робіт Переглянути
7 Перелік практичних робіт Переглянути
8 Рекомендована література Переглянути
9 Критерії оцінювання Переглянути
10 Питання до заліку I семестр. Юристи Переглянути
Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання