Субота, 31.07.2021, 14:42Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Закладки
Статистика
Полный анализ сайта Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Біологія та екологія


Biology and Ecology

Метою вивчення біології та екології на рівні стандарту в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є:

 • формування у студентів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про
 • закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям;
 • розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної цінності;
 • застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку людства, науки та технологій.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:

 • оволодіння учнями термінологічним апаратом біології та екології, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його нерозривний зв'язок з довкіллям;
 • розуміння універсальності функціональних ознак життя, принципів та вимог підтримання життєдіяльності організму;
 • встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового зв’язку біології і екології з метою формування в учнів гуманістичних поглядів на природу, сучасних уявлень про її цілісність і розвиток;
 • набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння представляти отримані результати;
 • використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для збереження власного здоров’я та безпеки інших людей;
 • розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні галузі застосування біологічних досліджень;
 • біосистем різних рівнів;
 • властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію;
 • основні критерії якості питної води;
 • структури клітин які забезпечують процеси метаболізму;
 • роль окремих хімічних елементів речовин в метаболізмі;
 • сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини (секвенування генів, полімеразна ланцюгова реакція, застосування генетичних маркерів тощо);
 • типи мутацій;
 • причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю;
 • періоди ембріонального та постембріонального розвитку людини;
 • принципи єдності організмів та середовище їхнього мешкання;
 • основні властивості адаптацій;
 • основні форми симбіозу організмів;
 • адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання;
 • сучасні методи селекції тварин, рослин та мікроорганізмів;
 • застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції;
 • досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства;
 • небезпеку створення та застосування біологічної зброї;
 • екологічні проблеми в Україні та світі;
 • види та критерії забруднення довкілля;
 • шляхи раціонального використання природних ресурсів;
 • науки, що вивчають здоров`я людини

вміти:

 • складати схеми обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини;
 • характеризувати типи успадкування ознак у людини (повне та не повне домінування, кодомінування, аутосомно-рецесивне, аутосомно-домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю);
 • розв`язувати типові задачі з генетики (моно-дигібридне схрещування; повне та не повне домінування, кодомінування; успадкування зчеплення зі статтю);
 • складати порівняльну характеристику статевих клітин людини;
 • працювати з мікроскопом;
 • оцінювати вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини;
 • визначати ступінь адаптованості організмів до середовища;
 • наводити приклади екологічних чинників та їхньої взаємодії, типи взаємодій популяцій в екосистемах, трофічних ланцюгів та трофічних сіток;
 • встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв`язки між екологічними процесами та явищами;
 • складати карту екологічного стану свого регіону;
 • моделювати способи утилізації відходів.
№ п/п Найменування Посилання
1 Біологія і екологія. Андерсон О. 10 клас Переглянути
2 Біологія і екологія. Соболь В.І. 10 клас Переглянути
3 Біологія. Балан П.Г. 10 клас Переглянути
4 Біологія Тагліна О.В. 10 клас Переглянути
5 Тематичний зміст курсу Переглянути
6 Теми практ. і лабор. робіт Переглянути
7 Література Переглянути
8 Критерії оцінювання Переглянути
Форма входу
Ми в соц.мережі
facebook instagram twitter youtube
Пошук
Друзі сайту
ЗНО
Знайти роботу
Agrocareer.com
Календар-інформер
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання